Frågor och svar

Kan en huvudman för enbart fritidshem eller enbart förskola få detta statsbidrag?

Nej, bidraget kan bara sökas av huvudmän för skolformerna förskoleklass, grundskolan, anpassade grundskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan, anpassade gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning.