Frågor och svar

Kan man söka det här statsbidraget för lärare som inte är tillsvidareanställda?

Ja, så länge läraren är anställd under studietiden går det bra att söka statsbidraget.