Frågor och svar

Kan man söka det här statsbidraget för VAL?

Nej. Det här statsbidraget kan bara sökas för utbildningar som ingår i Lärarlyftet. För att delta i Lärarlyftet krävs i regel en behörighetsgivande examen.