Frågor och svar

Kan man söka det här statsbidraget trots att läraren inte är anställd på heltid?

Ja, så länge läraren har en anställning under studietiden går det bra att söka statsbidraget.