Frågor och svar

Kan Skolverket svara på vilka kurser som ger behörighet?

Vi kan svara på vilka krav som ställs för att få behörighet att undervisa i olika skolformer, årskurser och ämnen. För mer information om det, se sidan Krav för att få behörighet att undervisa eller kontakta Skolverket.

Vi kan däremot inte svara på specifika frågor om vilka kurser eller vilken utbildning som man behöver läsa för att få en viss behörighet. För sådana frågor hänvisar vi till studie- och yrkesvägledare vid lärosäten som har examensrätt i det aktuella ämnet och skolformen.