Statsbidrag för lärcentrum 2018

Statsbidraget kan användas till att stimulera utveckling av lärcentrum för att elever ska få stöd i sitt lärande och möjlighet att möta andra elever.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2018

Ansökan: 15 maj – 15 juni 2018

Ansökan var öppen mellan 15 maj och 15 juni i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Så kan du förbereda dig

Ta kontakt med kommunen eller kommunerna som kommer samverka i utvecklandet av ert Lärcentrum.
 
I ansökan ska du bland annat beskriva:

 • vilka insatser ni planerar genomföra, vad de ska leda till samt kostnaden för dem
 • hur insatsen ska stimulera utvecklingen av lärcentrum
 • på vilket sätt insatsen ger stöd i lärande och fungerar som mötesplats.
 • hur lärcentrum främjar tillgång till och genomströmning i utbildningen.

Beslut om ansökan

Beslut om ansökan fattades den 27 augusti 2018. Skolverket beviljade totalt 49,9 miljoner kronor till 30 huvudmän. Beslutet avser ansökan om statsbidrag under perioden 1 mars 2018 till 31 december 2018.

Bidraget är sökt i större omfattning än tillgängliga medel. Totalt har vi tagit emot ansökningar om 91 miljoner kronor för bidragsåret 2018. Vid fördelningen av bidraget har Skolverket i enlighet med 5 § i förordningen (2017:1303) tagit hänsyn till:

 • i vilken grad insatserna kan främja tillgång till och genomströmning i utbildningen,
 • om ansökan avser lärcentrum i de kommuner där det inte finns ett lärcentrum,
 • behovet av geografisk spridning av lärcentrum
 • om samråd med regional utvecklingsansvarig aktör har skett

Lista över beviljade belopp, ansökan för lärcentrum 2018PDF (pdf, 510 kB)

Samverkande kommuner Lärcentrum 2018PDF (pdf, 127 kB)

Redovisning: 1 januari-1 februari 2019

Redovisningen är öppen mellan 1 januari och 1 februari 2019 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Så kan du förbereda dig

Vi kommer publicera mer information om vilka uppgifter du behöver ange i redovisningen i samband med beslut och inför att redovisningen öppnar.

Beslut om redovisningen

Vi kommer att publicera beslutet här och i e-tjänsten för statsbidrag.

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala huvudmän och kommunalförbund för kommunal vuxenutbildning.
  
Minst två kommuner ska ingå i en ansökan eftersom bidraget kräver att kommuner samverkar om utvecklingen av lärcentrum.

Vad ska statsbidraget användas till?

Kommuner kan använda statsbidraget till insatser för att utveckla ett nytt eller befintligt lärcentrum. Ni prioriterar vilka insatser som statsbidraget ska finansiera utifrån era specifika behov.

Lärcentrum

Lärcentrum är enligt förordning 2017:1303 en verksamhet inom kommunal vuxenutbildning där elever får stöd i sitt lärande från lärare och annan personal. Där får också eleverna möjlighet att möta andra elever.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Samverkan om minst två kommuner

Det innebär att ni behöver skicka in en gemensam ansökan, men en kommun ansvarar för att skicka in den i e-tjänsten. Kommunerna har tillsammans ansvar för att alla villkor för statsbidraget uppfylls.

Lärcentrum ska

 • främja tillgången till utbildning och genomströmning i utbildningen 
 • erbjuda elever stöd från lärare och annan personal
 • vara en plats där studerande  får möjlighet att möta andra studerande.

Vid fördelning kommer även hänsyn att tas till

 • om ansökan avser lärcentrum i de kommuner där det inte finns ett lärcentrum,
 • behovet av geografisk spridning av lärcentrum, och
 • om samråd med regional utvecklingsansvarig aktör har skett.

Vad får statsbidraget inte användas till?

Bidraget får inte användas för kostnader eller insatser som huvudmannen på annat sätt får bidrag eller särskild ersättning för.

Villkoren för statsbidraget styrs av

Förordning (2017:1303) om statsbidrag för lärcentrumlänk till annan webbplats

Hur stort är statsbidraget?

Skolverket har totalt 50 miljoner kronor att fördela för 2018.
  
För bidragsomgången 2019 har regeringen föreslagit att den totala summan ska vara 70 miljoner.

Kontakt

E-post till statsbidrag.larcentra@skolverket.se

Senast uppdaterad 15 november 2018