Frågor och svar

Kan ett lärcentrum som idag inte vänder sig till kommunal vuxenutbildning söka statsbidraget?

Ja, om lärcentrumet utökar målgruppen till att även omfatta kommunal vuxenutbildning.