Frågor och svar

Vem har huvudmannaskapet?

Kommunala huvudmän.