Frågor och svar

Har Skolverket förslag på insatser som kan genomföras inom ramen för statsbidraget?

Nej, Skolverket har valt att inte gå ut med sådana förslag. Detta eftersom behovet ser olika ut i olika kommuner, och det är ni som samverkande kommuner som själva bäst vet vilken typ av utveckling som behövs för att utveckla ert/era lärcentrum.

Det ni behöver tänka på är att syftet med statsbidraget är att stimulera utveckling av lärcentrum i kommunerna, och att ni ska beskriva i vilken grad insatserna kommer främja tillgång till utbildning och genomströmning i utbildningen.