Frågor och svar

Har vi större chans att få statsbidrag om vi är de enda i vår region som ansöker om statsbidraget?

I bedömningen tar Skolverket hänsyn till behovet av geografisk spridning av lärcentrum. Men att vara enda kommun i regionen som ansöker är ingen garanti för att få statsbidrag. Skolverket gör en helhetsbedömning av ansökan och hur den står sig i konkurrens med andra.