Frågor och svar

Har vi större chans att få statsbidrag om vi utvecklar ett nytt lärcentrum?

I bedömningen tar Skolverket hänsyn till om ansökan avser lärcentrum i de kommuner där det inte finns ett lärcentrum. Men att utveckla ett nytt lärcentrum är ingen garanti för att få statsbidrag. Skolverket gör en helhetsbedömning av ansökan och hur den står sig i konkurrens med andra.