Frågor och svar

Hur bedömer Skolverket vår ansökan?

Enligt förordningen (2017:1203) § 5 ska Skolverket ta hänsyn till:

  1. i vilken grad insatserna kan främja tillgång till och genomströmning i utbildningen
  2. om ansökan avser lärcentrum i de kommuner där det inte finns ett lärcentrum
  3. behovet av geografisk spridning av lärcentrum, och
  4. om samråd med regional utvecklingsansvarig aktör har skett.