Frågor och svar

Kan vi ansöka om bidrag för två eller fler lärcentra?

Ja, så länge ni avser att utveckla ett befintligt eller nytt lärcentrum går det bra att söka statsbidrag för fler än ett lärcentrum i kommunerna.