Frågor och svar

Kan vi ansöka om statsbidraget utan att samverka med andra kommuner?

Nej, enligt förordningen ska bidrag lämnas till kommuner i samverkan om minst två. Om en kommun anser sig ha särskilda skäl till att söka enskilt (utan samverkan) behöver kommunen ansöka om dispens. Ansökan om dispens sker i samband med ansökan om statsbidrag.