Frågor och svar

Vad innebär samrådet med regional utvecklingsansvarig aktör?

Vid fördelning av bidraget ska Skolverket ta hänsyn till om samråd med regionalt utvecklingsansvarig aktör har skett. Med samråd innebär att det ska finnas någon form av kontakt med regionalt utvecklingsansvarig. I förordningen är det inte reglerat hur samråd ska ske och i bedömningen tar Skolverket därför bara hänsyn till om samråd har skett eller inte.