Frågor och svar

Kan vi ansöka om statsbidraget utan att samverka med andra kommuner?

Nej, enligt förordningen ska bidrag lämnas till kommuner i samverkan om minst två. Om en kommun anser sig ha särskilda skäl till att söka enskilt (utan samverkan) behöver kommunen motivera varför, samt vilka steg som har tagits för att samverka med andra kommuner i sin ansökan. Skolverket kommer att göra en ny bedömning av särskilda skäl varje år.