Frågor och svar

Hur många poäng i orienteringskurser får en elev läsa?

I lärlingsvux får en elev läsa 200 poäng i orienteringskurser per bidragsår.

I lärlingsvux kombination får en elev läsa 400 poäng i orienteringskurser per bidragsår. Högst 200 poäng av dessa får bestå av orienteringskurser som syftar till att ge modersmålsstöd eller studiehandledning på modersmål. Högst 200 poäng av dessa får bestå av övriga orienteringskurser.

Villkoren för orienteringskurser regleras av 21 § i förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning.