Frågor och svar

Ska sfi/sva pågå parallellt under hela utbildningstiden, eller kan vi placera all undervisning i sfi/sva i början eller slutet av utbildningen?

Kombinationsutbildningar kan genomföras genom att vara kombinerade eller integrerade. Kombinerade utbildningar betyder ofta att kurserna läses parallellt med varandra. Integrerade utbildningar innebär att språk- och yrkeskunskaper tränas samtidigt i en sammanhållen grupp i ett strukturerat sammanhang.