Frågor och svar

Vad menas med att språk- och yrkeskurser läses parallellt eller integrerat i kombinationsutbildningar?

Sfi/sva och yrkeskurser kan läsas parallellt eller integrerat. För att en utbildning ska ses som en kombinationsutbildning ska utbildningen utformas så att yrkeskurser och sfi/sva läses samtidigt. Att först erbjuda enbart språkutbildning och sedan erbjuda enbart yrkesutbildning är inte en kombinationsutbildning. Integrerande utbildningar innebär att språk- och yrkeskunskaper tränas samtidigt i en sammanhållen grupp i ett strukturerat sammanhang.

Syftet med kombinationsutbildningar är att förkorta vägen till arbete för nyanlända genom att eleven studerar svenska språket och ett yrke samtidigt, vilket gör att den sammanlagda tiden i utbildning blir kortare. Motivet för kombinerade och integrerade utbildningar är bland annat att eleverna ska få möjligheter att utveckla språk- och yrkeskunskaper samtidigt.

Läs mer om kombinationsutbildningar