Frågor och svar

Vad ska statsbidrag för stödjande insatser gå till?

Bidraget ska användas till insatser som gör att det går att kombinera yrkesstudier med studier inom sfi och sva. För att vara berättigad det nya statsbidraget krävs att huvudmannen kombinerar yrkesstudier med språkstudier på sådant sätt att det bidrar till att ge eleverna ökade möjligheter att nå målen för utbildningen. Insatserna kan handla om anpassningar, öka flexibiliteten, ge särskilt stöd men även öka pedagogisk personal eller liknande.

En orienteringskurs är inte en stödjande insats. Stödjande insatser måste vara något utöver det som redan erbjuds.

Läs mer för mer information om stödjande insatser.