Frågor och svar

Vi har utbildningspaket som innefattar sfi/sva men där sfi/sva delen inte är läst under innevarande år. Hur redovisar vi dessa kurser?

Ni ska i redovisningen enbart redovisa de kurspoäng som eleverna har läst under det aktuella bidragsåret.