Frågor och svar

Går det att byta ut en handledare?

Om du som är huvudman vill byta någon av de handledare du har utsett måste du registrera ett handledarbyte.

För att ni ska få behålla handledarens utbildningsplats måste Skolverket ha godkänt bytet före det andra utbildningstillfället, som ska ha ägt rum den 28 september 2018. För mer information om när utbildningen äger rum eller om du har andra frågor som har med utbildningen att göra, kontanta oss via e-post.

E-post till laslyftetiforskolan@statsbidrag.se