Frågor och svar

Får handledare använda nedsättningen i arbetstid för att gå utbildningen?

Nej, utbildningen är frivillig och handledarna får inte använda nedsättningen i tid för att gå utbildningen.