Frågor och svar

Hur många procents nedsättning i arbetstid får en handledare som ska handleda elva deltagare?

20 procent.