Frågor och svar

Kan vi söka om 30 procent nedsättning i tid för en handledare?

Nej. En handledare ska handleda på 10 eller 20 procents nedsättning i tid.