Frågor och svar

Kan vi söka statsbidrag för skolor som vi tidigare sökt bidrag för?

Ja, sedan läsåret 2017/18 är det möjligt att söka statsbidrag för personal som är anställda på en skolenhet som ni tidigare har fått statsbidrag för.