Frågor och svar

Måste en lärare ha haft lärarlegitimation innan de fyra åren av undervisning kan räknas?

Nej. Erfarenheten av att undervisa kan läraren ha förvärvat innan denne blev legitimerad.