Frågor och svar

Får nedsättningen i arbetstid användas till att delta i handledarutbildningen?

Nej, nedsättningen i tid som statsbidraget finansierar, ska användas till det kollegiala lärandet på skolorna och inte till att delta i den frivilliga handledarutbildningen.