Frågor och svar

Kan vi söka om 30 procent nedsättning i tid för en handledare?

Nej. Det är enbart möjligt att få statsbidrag för 10 eller 20 procents nedsättning i tid för en handledare.