Frågor och svar

Kan vi söka statsbidrag för skolor som vi tidigare sökt bidrag för?

Ja, det är möjligt att söka statsbidrag för personal som är anställda på en skolenhet som ni tidigare har fått statsbidrag för.