Frågor och svar

Räcker det med att handledaren har fyra års arbetserfarenhet vid den tid då insatsen startar?

Nej, kravet på fyra års undervisningstid gäller från det datum då ni skickar in er ansökan.