Frågor och svar

Hur många fick bidraget 2016?

407 huvudmän fick bidraget 2016. Totalt fördelade Skolverket cirka 270 miljoner kronor. Pengarna ska användas för hjälp med läxor och annat skolarbete i 2211 skolor.

Huvudmän som fått bidrag 2016PDF (pdf, 5 MB)