Frågor och svar

Hur många fick bidraget 2018?

300 huvudmän fick bidraget 2018. Totalt fördelade vi 363 600 000 kronor. Pengarna ska användas för hjälp med läxor och annat skolarbete i 2671 skolor.

Huvudmän som fått bidrag 2018PDF (pdf, 167 kB)

Skolenheter som fått bidrag 2018PDF (pdf, 751 kB)