Frågor och svar

Kan vi anordna läxhjälp under lovskola?

Nej. Lovskola och läxhjälp ligger båda utanför undervisningstid men de styrs av olika förordningar, har olika syfte och olika medel. Därför ska dessa båda verksamheter inte blandas. För mer information om lovskola kan du besöka deras bidragssida

Statsbidrag för lovskola 2020