Frågor och svar

Kan vi använda beviljat statsbidrag för att finansiera den extra studietiden som ska anordnas enligt skollagen?

Nej, ni kan inte använda det bidrag som ni har beviljats för att anordna frivillig hjälp med läxor och annat skolarbete utanför ordinarie studietid till att anordna den extra studietiden. Det beror på att den extra studietiden inte är frivillig att anordna för huvudmän med elever i årskurserna 4–9, utan ska anordnas enligt skollagen och att den extra studietiden utgör en förlängning av den ordinarie studietiden till skillnad från den läxhjälp som bidraget beviljats för.

Om ni däremot frivilligt anordnar hjälp med läxor och annat skolarbete utöver den extra studietiden kan ni använda beviljat bidrag för dessa kostnader. Ni måste under hösten skilja på den extra studietiden och läxhjälpen vad gäller finansieringen. I redovisningen av läxhjälpsbidraget under våren 2023 kan ni alltså inte redovisa kostnader ni haft för den extra studietiden.