Statsbidrag för läxhjälp till organisationer 2019

Bidraget ska användas för att ideella läxhjälpsföreningar ska kunna erbjuda elever hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid.

Det här bidraget riktar sig till organisationer.
Bidrag till läxhjälp för huvudmän 2019 finns här.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2019

Ansökan: 1 december 2018–2 januari 2019

Beslut om ansökan

Lista över beviljade belopp, statsbidrag för läxhjälp till organisationer 2019Excel (excel, 3 MB)

Utbetalning 1: april 2019
Vi kommer att betala ut 50 procent av det belopp vi beviljade i ansökan för 2019.

Utbetalning 2: augusti 2019
Vi kommer att betala ut 50 procent av det belopp vi beviljade i ansökan för 2019.

 

Ansökan för 2019 var öppen i e-tjänsten för statsbidrag 1 december 2018 – 2 januari 2019.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Frågor om e-tjänsten för statsbidrag

Supporten svarar på frågor som rör själva e-tjänsten, till exempel inloggning, behörigheter och tekniska problem. Telefonsupporten har stängt från 20 december till 7 januari. Vi finns fortfarande tillgängliga via mejl på vardagar under den här perioden.

Skriv till e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Telefonnummer 08 - 527 332 00

Gör knappval 3 i telefonen.

Så kan du förbereda dig

Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.

 • Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.
 • Om du kan logga in i e-tjänsten men inte kan se detta bidrag mejla oss ert organisationsnummer.
 • Om er organisation inte har sökt statsbidrag via e-tjänsten förut behöver ni registrera er organisation i våra system först. Skicka ett mejl till oss, så kommer vi att skicka er en registreringslänk.

E-post till statsbidrag.laxhjalp.org@skolverket.se

Förbered bilagor som ska skickas in med ansökan. Det ska vara den senaste versionen av

 • organisations stadgar
 • verksamhetsberättelserna för de två senaste åren
 • årsredovisning
 • revisionsberättelse med revisorns underskrift
 • protokoll för årsmöte och för vem som är firmatecknare.

Beslut om ansökan

Lista över beviljade belopp, statsbidrag för läxhjälp till organisationer 2019Excel (excel, 3 MB)

Utbetalning 1: april 2019
Vi kommer att betala ut 50 procent av det belopp vi beviljade i ansökan för 2019.

Utbetalning 2: augusti 2019
Vi kommer att betala ut 50 procent av det belopp vi beviljade i ansökan för 2019.

 

Ansökan för 2019 var öppen i e-tjänsten för statsbidrag 1 december 2018 – 2 januari 2019.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Frågor om e-tjänsten för statsbidrag

Supporten svarar på frågor som rör själva e-tjänsten, till exempel inloggning, behörigheter och tekniska problem. Telefonsupporten har stängt från 20 december till 7 januari. Vi finns fortfarande tillgängliga via mejl på vardagar under den här perioden.

Skriv till e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Telefonnummer 08 - 527 332 00

Gör knappval 3 i telefonen.

Så kan du förbereda dig

Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.

 • Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.
 • Om du kan logga in i e-tjänsten men inte kan se detta bidrag mejla oss ert organisationsnummer.
 • Om er organisation inte har sökt statsbidrag via e-tjänsten förut behöver ni registrera er organisation i våra system först. Skicka ett mejl till oss, så kommer vi att skicka er en registreringslänk.

E-post till statsbidrag.laxhjalp.org@skolverket.se

Förbered bilagor som ska skickas in med ansökan. Det ska vara den senaste versionen av

 • organisations stadgar
 • verksamhetsberättelserna för de två senaste åren
 • årsredovisning
 • revisionsberättelse med revisorns underskrift
 • protokoll för årsmöte och för vem som är firmatecknare.

Redovisning: beslut september 2020

Lista över godkända redovisningar och återkrav, statsbidrag för läxhjälp till organisationer 2019.PDF (pdf, 212 kB)

Redovisning för 2019 var öppen i e-tjänsten 1 april–1 juni 2020.

Logga in i e-tjänsten

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Lista över godkända redovisningar och återkrav, statsbidrag för läxhjälp till organisationer 2019.PDF (pdf, 212 kB)

Redovisning för 2019 var öppen i e-tjänsten 1 april–1 juni 2020.

Logga in i e-tjänsten

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Vem kan söka statsbidraget?

Ideella föreningar som helt eller delvis är inriktade mot att ge läxhjälp till elever i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan.

Det finns ett annat statsbidrag för läxhjälp som huvudmän för grundskoleutbildning kan söka:

Statsbidrag för läxhjälp till huvudmän 2019

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska gå till kostnader för hjälp med läxor och annat skolarbete. Det innebär hjälp med läxor och annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid.

Kostnaderna kan till exempel vara för

 • administration
 • samordning av verksamheten
 • lokalkostnader
 • teknisk utrustning
 • utbildningsmaterial
 • mellanmål
 • marknadsföring av läxhjälpen.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

För att en organisation ska kunna söka bidrag för läxhjälp krävs att den

 • inte har något vinstsyfte
 • inte är huvudman inom skolväsendet
 • är demokratiskt uppbyggd och ger insyn i verksamheten
 • i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet, förbud mot diskriminering och respekt för alla människors lika värde och rättigheter
 • har avslutat minst två verksamhetsår och bedriver sin verksamhet långsiktigt
 • helt eller delvis är inriktad mot att hjälpa elever med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid
 • inte har svenska skatteskulder eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten
 • inte är i likvidation eller försatt i konkurs.

Hur stort är statsbidraget?

Hur stort bidrag respektive organisation får beror på

 • hur mycket pengar som Skolverket har att fördela
 • hur många organisationer som söker
 • hur många timmar som elever ska delta i verksamheten enligt ansökan
 • de kostnader som organisationen har angett i ansökan.

Hur mycket bidrag Skolverket har att fördela under året anges i regleringsbrevet som vi får från regeringen i mitten av december 2018.

Senast uppdaterad 28 september 2020

Frågor och svar

Organisationer kan ansöka om statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete via internet om det finns volontärer som hjälper eleverna i realtid.

Enligt 5 § förordningen (2014:144) krävs att föreningen har avslutat minst två verksamhetsår och bedriver sin verksamhet långsiktigt. Skolverkets tolkning av detta är att organisationen ska ha bedrivit två års verksamhet med hjälp med läxor eller annat skolarbete. Förberedelser för att starta verksamhet med läxhjälp kan räknas in i de två verksamhetsåren som krävs för att vara berättigad till bidrag.