Frågor och svar

Kan vi ha internetbaserad läxhjälp?

Organisationer kan ansöka om statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete via internet om det finns volontärer som hjälper eleverna i realtid.