Frågor och svar

Kan stöd i modersmål ses som annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid?

Ja, modersmålsundervisning kan ingå i det.