Frågor och svar

Måste vi ha bedrivit läxhjälpsverksamhet i två år?

Ja, enligt 5 § förordningen (2014:144) krävs att föreningen har avslutat minst två verksamhetsår och bedriver sin verksamhet långsiktigt. Skolverkets tolkning av detta är att organisationen ska ha bedrivit två års verksamhet med hjälp med läxor eller annat skolarbete. Förberedelser för att starta verksamhet med läxhjälp kan räknas in i de två verksamhetsåren som krävs för att vara berättigad till bidrag.

Skolverket utgår från bilagorna som ni skickar in i samband med ansökan för att göra denna bedömning, framförallt utifrån uppgifterna i era verksamhetsberättelser.