Frågor och svar

Är det bara lärares löner som ska räknas med för undervisning?

Nej, du ska räkna med all personal som arbetar med läroplansbundna aktiviteter i grundskolan. Det innebär även lönekostnader för till exempel elevassistenter, personliga assistenter enligt Lagen för stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), skolvärdar och elevförsäkringar kan ingå om det är läroplansbundna aktiviteter.