Frågor och svar

Får vi använda bidraget till en insats i grundsärskolan?

Nej, bidraget får inte användas till insatser i grundsärskolan. Bidraget får bara användas till insatser som riktar sig till fritidshem, förskoleklass och grundskola.