Frågor och svar

Finns det fortfarande några regler om särskilda skäl?

Eftersom kostnadsvillkoret togs bort 2020 så gäller särskilda skäl endast vid redovisningen för bidragsomgången 2019.