Frågor och svar

Förordningen ändras från och med 2020. Vad innebär det för oss?

Regelförändringarna träder i kraft den 8 januari 2020 och gäller från och med bidragsomgången 2020.

För er som tar del av statsbidraget under 2020 innebär förordningsändringarna i korthet att kostnadsvillkoret tas bort och att det blir obligatoriskt att lämna in sin upprättade plan för de insatser som ska genomföras. Skolverket kommer också att granska ett urval av de inskickade planerna.

Ni som beviljats statsbidraget under 2019 omfattas av de tidigare reglerna om kostnadsvillkoret. Ni behöver redovisa att ni inte har minskat era egna kostnader per elev under bidragsomgången 2019 jämfört med ett genomsnitt för de tre föregående åren (2016, 2017, 2018). Läs mer om redovisningen på bidragssidan för 2019. redovisa att ni inte har minskat era egna kostnader per elev under bidragsomgången 2019 jämfört med ett genomsnitt för de tre föregående åren (2016, 2017, 2018).

https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidrag-for-likvardig-skola-2019länk till annan webbplats