Frågor och svar

Hur kommer Skolverket att följa upp bidraget?

Vi följer upp bidraget dels genom den redovisningen för bidragsomgången. Redovisningen för bidragsomgång 2020 är mellan 1 mars och 1 april 2021. Vi följer också upp att villkoren har följts genom kontroller. Skolverket bestämmer vilka som ska kontrolleras utifrån en risk- och väsentlighetsanalys av huvudmännen som fått bidraget.

Läs mer under Redovisningen för bidragsomgången 2020: 1 mars-1 april 2021.

Läs mer under Uppföljning och kontroll.