Frågor och svar

Kan bidraget användas till insatser som inte är personal i förskoleklass, undervisning och elevhälsa i grundskolan?

Ja, bidraget kan användas till insatser som inte faller inom kategorierna personal i förskoleklass, undervisning och elevhälsa i grundskolan. Bidraget ska användas till insatser för att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen för era elever. På webbsidan (länk Vad kan bidraget användas till?) kan du få stöd och inspiration för att hitta insatser som utifrån beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund leder till stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling.

Kategorierna personal i förskoleklass, undervisning och elevhälsa i grundskola gäller bidragets villkor om att ni inte får minska era egna kostnader inom kategorierna.

Se villkoret om att ni inte får minska era kostnader