Frågor och svar

Kan vi använda statsbidrag för likvärdig skola till de vi anställt med Lågstadiesatsningen?

Ja, ni kan använda bidraget för likvärdig skola till kostnader som tidigare finansierats av andra statsbidrag. Eftersom ni själva inte finansierat insatserna anses de vara utökade/nya. Ni får dock inte använda bidraget till att ersätta kostnader som ni själva finansierat.