Frågor och svar

Kan vi använda statsbidrag för likvärdig skola till de vi anställt med lågstadiesatsningen?

Ja, ni kan använda bidraget för likvärdig skola till kostnader som tidigare finansierats av andra statsbidrag inom fritidshem, förskoleklass och grundskola. Eftersom ni själva inte finansierat insatserna anses de vara utökade/nya. Ni får dock inte använda bidraget till att ersätta kostnader som ni själva finansierat.

Läs gärna mer om villkoren som gäller för att ta del av bidraget och hur det kan användas under avsnittet, Vilka villkor gäller för statsbidraget?