Frågor och svar

När ska den upprättade planen om insatser lämnas in till Skolverket?

I samband med att ni ansöker om bidraget (15 januari–17 februari 2020) kommer vi att skicka en begäran om att ni ska lämna in er plan till oss. Ni ska ha upprättat en plan med redogörelser över de utökade insatser för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling som ni planerar att genomföra med bidraget. Tänk på att planen ska ha hörts med fackliga organisationer innan den upprättas och att Skolverket kommer att granska ett urval av de inskickade planerna.

Läs mer under avsnittet Stöd för att ta fram en plan.