Frågor och svar

Ska vi bara räkna med kostnaden för elev i förskoleklass och grundskolan?

Om ni har elever i annan skolform som är integrerade i förskoleklass eller grundskola ska kostnaden för de eleverna räknas med. Till exempel gäller det för elever som är inskrivna i grundsärskolan men är integrerade i grundskolan.