Frågor och svar

Ska vi räkna upp våra kostnader vid inlämning till Skolverket?

Nej, ni ska inte räkna upp era kostnader utan vid redovisningen ska ni lämna in era kostnadsuppgifter för varje år i löpande priser.