Frågor och svar

Vad händer med kostnadsvillkoret för bidraget som beviljas 2020?

Förordningsändringarna innebär att kostnadsvillkoret tas bort.